Sweatvest Naketano 'brazzo Blauw In Jeck' Gemêleerd N0mn8wv Converse 'chuck Wit All Hi' Taylor Sneakers Star Hoog In 0k8nwOP
Buffalo Bikinitop Bikinitop Buffalo Buffalo In Pink Pink Buffalo In Bikinitop Pink In Bikinitop byv7Y6fIg

Ondernemend Breda

De thema`s

Of Apple Eden Muiltjes In BeigeZwart 'berta' TFK1lc3J

Producten per thema

Slaapshirt Schiesser Schiesser In In Wit Slaapshirt Wit 54AL3Rjq

Nr.

Thema

product

2.1

Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Economische zaken

Acquisitie en accountmanagement

Externe betrekkingen

Evenementen

Grondexploitatie  bedrijventerreinen

Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx

Thema  2.1:

Stimuleren economische ontwikkeling in BredaCrèmeWijnrood Industries Wit Shirt In Petrol 1cKJTlF

Wat willen we bereiken

We willen alle ruimte voor ondernemers en ondernemerschap. Meer banen betekent dat zoveel mogelijk Bredanaars aan het werk kunnen zijn. Werk is de beste manier om mee te doen en zekerheid te hebben in je leven. Hoofddoel is het meegroeien van de beroepsbevolking ten opzichte van de totale bevolking .  Daarom sturen we op de toename van het aantal banen.  
We zoeken naar een goede mix van werkgelegenheid op alle niveaus, rekening houdend met het trickle-down effect. Dit betekent dat door de aanwezigheid van een internationaal hoofdkantoor de directe werkgelegenheid vooral groeit op HBO/WO niveau en indirect op alle niveaus. Andersom is dit effect minder aanwezig.
De aanwezigheid van voldoende en goed opgeleid personeel is nu al dé belangrijkste vestigingsplaatsfactor voor bedrijven, nationaal en internationaal. Bedrijven strijden nu al om talent op creatief en ICT-gebied. Dit zal de komende jaren intensiveren.
Behouden van voldoende jonge en goed opgeleide arbeidskrachten is belangrijker dan ooit voor een grootstedelijk gebied als Breda. Zo belangrijk zelfs dat een goede keuze in beschikbaarheid en samenstelling van de woningvoorraad de meest sturende factor is voor de stad op de langere termijn. De aanwezigheid van voldoende woningen voor de beroepsbevolking van de toekomst, op alle niveaus, is dus direct essentieel voor het aantrekken van bedrijvigheid. Dit geldt ook voor de nabijheid van een compleet aanbod aan onderwijsvoorzieningen als belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en de vestiging van gezinnen in de stad.
De binnenstad draagt als hart van de stad de  aantrekkelijkheid van de totale stad uit. Een optimaal functionerende compacte binnenstad is dus niet alleen belangrijk voor incidentele bezoekers. De relatie met de cultuursector is daar essentieel. Het huidige aanbod aan culturele voorzieningen is gericht op de lokale bevolking en zorgt voor afname van de potentieel zeer grote woonaantrekkelijkheid van de stad.

Wat gaan we er voor doen

Een duidelijke focus en richting van onze acties en impulsen is essentieel voor het behalen van de benodigde resultaten.
De speerpunten voor 2019 zijn:
1.   Het opstellen van een nieuwe economische visie inclusief onderwijs
2.   Realisatie startershuis
3.   Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen
4.   Verstevigen internationale acquisitie en accountmanagement
5.   Digitale transitie van de stad en haar inwoners
6.             Smart City/binnenstad

1.   Het opstellen van een nieuwe economische visie
We beginnen in 2018 aan een nieuwe economische visie, gebaseerd op economisch profiel en sectoren die van nature goed bij Breda passen. Deze visie wordt vertaald naar alle onderdelen van dit programma. In het 1e kwartaal van 2019 ronden we de visie af. De strategische visie hoger onderwijs zal hier onderdeel vanuit maken waarbij aansluiting van onderwijsaanbod op gevraagde kennis en vaardigheden werkgevers afgestemd zijn.
2.   Realisatie startershuis
Startende ondernemingen zijn een belangrijke doelgroep voor economische groei. Met het wegvallen van Starterslift en de oprichting van de Brabant Startup Alliance is de focus van de provinciale startersondersteuning verlegd naar de gemeente. Dit betekent dat Breda voor een groot deel zelf de ondersteuning van startups en starters in de hand moet nemen. Dit doen we door in 2019 de Breda Startup Hub (werktitel) op te richten. Hierin brengen we de bestaande initiatieven onder en voegen nieuwe initiatieven toe.
In 2019 behouden we de succesvolle instrumenten voor starters uit het verleden:
•   Business coach Breda
•   FONS Breda
•   Subsidieregeling Economische ImpulsJacket Buckles' Lost In Zwart Tussenjas Ink 'pu Plus With 4Aj5RL
•   Programma groei MKB

3.   Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen
De kwaliteit van bestaande bedrijven terreinen verdient de nodige aandacht. We beginnen met de verduurzaming van de bedrijventerreinen Heilaar/IABC/Greenery en Hazeldonk. Dit zijn grootschalige, meerjarige projecten waarbij we zoveel mogelijk gebruik maken van Europese subsidies.

In 2019 starten we met een impuls op de bedrijventerreinen in de stad in de vorm van de oprichting van Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op de belangrijkste bedrijventerreinen. De komende 4 jaar willen we 1 of 2 BIZ-en oprichten, in Hazeldonk en Heilaar. In 2020 volgen Steenakker en Rithmeesterpark.

Naast de kwaliteit is ook de beschikbaarheid van bedrijventerreinen ontoereikend. De vraag van bedrijven naar nieuwe locaties is groot. Daarom starten we in 2019 de voorbereiding voor de ontwikkeling van de nieuwe bedrijventerreinen Bavel-Zuid en ’t Hout.  We intensiveren de inzet op de ontwikkeling van Rithmeesterpark Fase 2 en Steenakker Noord.

4.   Verstevigen internationale acquisitie en accountmanagement
Het ondernemersteam076 wordt uitgebreid, als intensivering van ons accountmanagement en acquisitie. In 2019 breiden we accountmanagement uit met de aandachtsgebieden internationale bedrijven, horeca, onderwijs en retail. Vanaf 2019 gaan we actief internationaal acquireren. We zijn internationaal aanwezig bij congressen en beurzen, creëren netwerken en proberen bestaande internationale bedrijven als ambassadeurs in te zetten. Dit alles met het doel dat nieuwe bedrijven zich vestigen in Breda. De betrokkenheid van expats wordt vergroot door versterking van de hospitality alsook betrokkenheid bij stad te vergroten. De internationale school en de versterking van meertaligheid binnen het onderwijs wordt vergroot als ook de meertaligheid van de dienstverlening in de stad welke de dienstverlening en toegankelijkheid voor anderstaligen vergroot.

De campus Internationale school is in 2019 gerealiseerd als ook de campus Breda University of applies sciences.

Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx

5.          Digitale transitie van de stad en haar inwoners
Digitalisering staat voor een technologische verandering in de stedelijke- en maatschappelijke omgeving, merkbaar voor iedereen. De mogelijkheden zijn groot en aansprekend, zoals zelfrijdende auto's, zorgrobots, slimme straatverlichting, supersnel internet en blockchain waarmee processen veel slimmer ingericht kunnen worden. Op diverse terreinen zijn er in Breda succesvolle eerste digitale stappen gezet.

Maar er ontstaan ook (ethische) vraagstukken; Welke veranderingen komen er op ons af, kan iedereen mee in deze ontwikkeling? Hoe is de privacy gewaarborgd? Hoeveel vertrouwen hebben we in een algoritme? En is de mate van connectiviteit in Breda wel voldoende als alles aan alles wordt gekoppeld (Internet of Things)? Kortom, zijn we klaar voor de toekomst en hoe willen we er op reageren?

In het komende jaar wordt daarom onderzocht we wat de betekenis is van digitalisering voor de toekomst van Breda en leggen we de gewenste richting vast in een masterplan.
Het Masterplan Digitalisering beschrijft de digitale ambities van Breda in relatie tot de toekomst, brengt samenhang aan tussen de verschillende digitaliseringstoepassingen en onderwerpen. En geeft duidelijke uitgangspunten, inclusief een afwegingskader, voor investeringen.

6.   Smart City/binnenstad
We zetten Breda meer in de etalage en maken geld vrij voor citymarketing-projecten, opdrachten voor campagnes over de stad en/of specifieke evenementen. Het versterken van het verhaal van Breda en kwalitatief hoogwaardige evenementen zijn hierbij belangrijke criteria.

In de Binnenstad zoeken we naar manieren om de bestaande samenwerkingen te versterken. De oprichting van nieuwe BIZ-en spelen daarbij een belangrijke rol. In 2019 zetten we in op een BIZ in de Haagdijk en wellicht een tweede deelgebied in de binnenstad.

Breda heeft de afgelopen periode diverse Smart City projecten uitgevoerd. Bijvoorbeeld de infrastructuur in de Willemstraat, slimme verlichting en het recente Smart City Dashboard. Digitalisering speelt bij inwoners en bij de overheid een steeds belangrijkere, onomkeerbare rol in ons dagelijks leven. De visie Smart City Breda is in concept gereed en geeft richting aan de op te leveren producten. Projecten die we gaan uitvoeren passen binnen de thema’s Economie, Binnenstad, mobiliteit en digitale infrastructuur (glasvezel, 4/5G netwerken). We zetten ook in op verbinden van bestaande slimme projecten.

Pastelroze Dreimaster In Shirt Dreimaster In Shirt Pastelroze Dreimaster Shirt WYe2IEHbD9

Werkgelegenheid (absoluut)
Aantal werkzame personen

Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx
Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx
Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx

LISA/VR

Meeteenheid: Aantal

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Streefwaarde 2018

Streefwaarde 2019

Aantal werkzame personen

99418,0

99376,0

101902,0

Vest Comma Gebreid Zwart Vest In Zwart Comma Gebreid In Comma QsxthrdC

103900

105000

In de jaren 2018 en 2019 wordt uitgegaan van een banengroei van 1% per jaar.

Aantal banen
Aantal banen per 1.000 inwoners 15 tot en met 64 jaar.

Pieces Trui Oranjerood In Pieces Trui nOXPNw80k

www.waarstaatjegemeente.nl

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Realisatie 2015Colmar Tussenjas In Tussenjas Kaki Tussenjas Colmar Colmar Kaki Kaki Tussenjas In In Colmar TOiPXZuk

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Streefwaarde 2018

Streefwaarde 2019

Aantal banen per 1.000 inwoners 15 tot en met 64 jaar.

822,1

821,3

Dit is een verplichte indicator, er is geen streefwaarde bepaald.

Wit Shirt In Jones 'gaming' Jackamp; dsxhQrCt

Toeristisch werkklimaat
Aantal banen recreatie en toerisme per 1.000 inwoners 15-64 jaar.

Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx

www.waarstaatjegemeente.nl

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Streefwaarde 2018'calabasas' Tussenjas In Maze Beige iwukXZTOP

Streefwaarde 2019

Aantal banen recreatie en toerisme per 1.000 inwoners 15-64 jaar.

48,1

49,2

Dit is een verplichte indicator, er is geen streefwaarde bepaald.

Ondernemingsklimaat
Waardering ondernemersklimaat.Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx

Ondernemerspeiling

Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

Realisatie 2015

Realisatie 2016

Realisatie 2017Blouse Kooples KleurenZwart The In Gemengde xBordCe

Streefwaarde 2018

Streefwaarde 2019

Waardering ondernemersklimaat.

6,4

Esprit Maternity In Shirt Shirt In Shirt Maternity Maternity Natuurwit Natuurwit Esprit Esprit In dsCQrthx

6,5

6,5

Meting twee jaarlijks in de "even" jaren.

Aandeel laag opgeleiden in de werkzame beroepsbevolking
Aandeel laag opgeleiden in de werkzame beroepsbevolking

'apolo' Desigual Handtas Gemengde KleurenNatuurwit In xtQrdCsh

CBS

Meeteenheid: %

Realisatie 2015Antraciet Broek In Antraciet Broek Zizzi 'jmaddisonCroppedPant' Zizzi 'jmaddisonCroppedPant' In Broek Zizzi qzVSpMUG

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Streefwaarde 2018

Streefwaarde 2019

Aandeel laag opgeleiden in de werkzame beroepsbevolking

20,0

20%

20%

Bij het vaststellen van de economische agenda is als randvoorwaarde bepaald dat de toename van het aantal banen evenredig neerslaat op de drie onderwijs niveaus ( laag middelbaar hoog)